อีไลแมนนิ่งและไฟไหม้ Dumpster นั่นคือยักษ์ 1-7 ฤดูอีไลแมนนิ่งอาจต้องการประดับประดาประวัติของเขาในกรณี บางทีเขาอาจจะทำตามรอยเท้าของ Tony Romo เจย์คัทเลอร์ก็สามารถออกอากาศงานได้ดังนั้นแมนนิ่งจะยืดตัวได้หรือไม่? การ์ตูนโดย Rob Tornoe