อันตรายจาก 'Pittsburgh Left' แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ที่ขับด้วยตนเองต้องเรียนรู้กฎถนนในท้องถิ่นพูดเบาและรวดเร็วFacebook

ขอบคุณ Uber เราอยู่ใกล้ขั้นตอนเดียวที่จะมีถนนที่มีรถยนต์ในกำกับของรัฐ แต่สำหรับตอนนี้ Uber และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองอื่น ๆ จะต้องจัดการกับคนขับรถในท้องถิ่นและกฎจราจรที่ไม่ได้เขียนไว้ อ่านเพิ่มเติม…

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่งวิดีโอที่คลาดเคลื่อน Uber และรถขับเคลื่อนด้วยตนเอง