บริทนีย์สเปียร์สคาดว่าในศาลเพื่อการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์นิยม