ทำไมกลยุทธ์ขององค์กรจึงต้องการการบรรยายเรื่องความพิการใหม่


<div _ngcontent-c15 = "" innerhtml = "

วันแรงงานได้มาถึงแล้วถึงกระนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดแบ่งเขตเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงและโลกแห่งการทำงานก็เริ่มต้นใหม่ บริษัท ต่างๆจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายและมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาในปีหน้า ภายในโพสต์วันแรงงานนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับ C และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ไม่เพียง แต่จะหยุดคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กรของพวกเขาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงความสำคัญว่าทำไมความหลากหลายที่สำคัญและกลยุทธ์การรวมเช่นการบรรยายเรื่องความพิการใหม่ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแท้จริงของการเติบโตขององค์กรในหลาย ๆ ด้านขององค์กร

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลาย ๆ เรื่องใจ คอลัมน์การบรรยายเรื่องความพิการใหม่ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ว่ามีองค์ประกอบของประสบการณ์ชีวิตความพิการที่เราสามารถนำบทเรียนที่มีค่ามาจากและได้รับการแปลและแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของความสำเร็จส่วนบุคคลและองค์กร & nbsp; ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถสังเกตได้คือการเล่าเรื่องใหม่นี้พูดถึงแนวคิดที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจำเป็นในการส่งเสริม เปลี่ยนแปลง และ การเจริญเติบโต. หลักการพื้นฐานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในวงจรชีวิตของบุคคลทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าโดยรวมขององค์กรที่ขับเคลื่อนการแข่งขันเพื่อให้ประสบความสำเร็จและให้คุณค่าในระยะยาวทั้งภายในสำหรับพนักงานและลูกค้าภายนอก

แม้ว่าเราจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อความต้องการในเชิงปฏิบัติในแง่ของการพัฒนากลยุทธ์และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สำหรับการจ้างงานและบูรณาการคนพิการเข้ากับชุมชนการทำงานทั่วโลกการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เบี่ยงเบนจากเรื่องราวการจ้างงานในปัจจุบัน การลงนามในกฎหมายคนพิการอเมริกันและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ วิสัยทัศน์ของการบรรยายเรื่องความพิการใหม่ & nbsp; คือเพื่อไม่ให้มีการดูเพียงอย่างเดียวภายในขอบเขตของความหลากหลายและการรวมและฟองทรัพยากรมนุษย์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น และเนื่องจากความอ่อนไหวของมันจึงสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจได้ & nbsp; เราสามารถโต้แย้งได้ว่าการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เป็นเครื่องมือการเป็นผู้นำที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของ บริษัท ในศตวรรษที่ 21

ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารระดับ C และผู้บริหารระดับสูงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความพิการในปัจจุบันในพื้นที่ธุรกิจและพิจารณาว่าองค์กรของพวกเขาจะได้ประโยชน์จากค่านิยมหลักที่เล่าเรื่องความพิการใหม่ได้อย่างไร & nbsp; ตามแนวโน้มที่แสดงให้เห็นจำนวนผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งที่จัดการกับความพิการหลายประเภทเช่นความบกพร่องทางการเรียนรู้และปัญหาสุขภาพจิตกำลังเพิ่มขึ้น แนวคิดเรื่องความพิการได้กลายมาเป็นสิ่งยึดติดกับวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของธุรกิจยุคดิจิตอลมากขึ้น ความก้าวหน้านี้ช่วยเสริมความจริงที่ว่าต้องมีการบรรยายเรื่องความพิการใหม่ผ่านเลนส์แห่งความเป็นผู้นำและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความพิการในฐานะเครื่องมือสำหรับการเป็นผู้นำสามารถเป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับองค์กรใด ๆ

ในขณะที่เรานำเสนอการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เกินขอบเขตของความหลากหลายและการรวมเข้ากับขอบเขตของความเป็นผู้นำ บริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่เฉพาะกับต้นกำเนิดของปรัชญาธุรกิจนี้ แต่ต่อคุณค่าที่ชุมชนนี้ให้บริการเพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตของ องค์กรในการดำเนินการดังกล่าวมูลนิธิสร้างขึ้นเพื่อระบุว่าคนพิการมีคุณค่าโดยธรรมชาติและมีช่องทางมากมายสำหรับการเติบโตขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน การเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนี้จะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรวมการบรรยายเรื่องความพิการใหม่และแนวคิดที่กว้างขึ้นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ในฐานะที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องความพิการใหม่ morphs เป็นปรัชญาทางธุรกิจมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับรู้สิ่งที่ทำให้มันมีพลังมากคือความสามารถในการวาดบนรากฐานของเรื่องเล่าที่มาก่อน ความคิดที่ว่าชุมชนผู้ทุพพลภาพแพร่หลายในความคิดที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเพราะเราควรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับ C ทุกคนมุ่งหวังเพราะเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและลูกค้าอย่างแท้จริงพวกเขาต้องมองความพิการ ประสบการณ์เพื่อให้ได้ปัญญามากขึ้นในสิ่งที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้

">

วันแรงงานได้มาถึงแล้วถึงกระนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดแบ่งเขตเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงและโลกแห่งการทำงานก็เริ่มต้นใหม่ บริษัท ต่างๆจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายและมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาในปีหน้า ภายในโพสต์วันแรงงานนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับ C และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ไม่เพียง แต่จะหยุดคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กรของพวกเขาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงความสำคัญว่าทำไมความหลากหลายที่สำคัญและกลยุทธ์การรวมเช่นการบรรยายเรื่องความพิการใหม่ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแท้จริงของการเติบโตขององค์กรในหลาย ๆ ด้านขององค์กร

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลาย ๆ เรื่องใจ คอลัมน์การบรรยายเรื่องความพิการใหม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่มีองค์ประกอบของประสบการณ์ชีวิตของความพิการที่เราสามารถนำบทเรียนที่มีคุณค่ามาจากและได้รับการแปลและแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของความสำเร็จส่วนบุคคลและองค์กร ส่วนประกอบสำคัญของปรัชญาธุรกิจนี้ที่ไม่สามารถสังเกตได้คือเรื่องเล่าใหม่นี้พูดถึงความคิดที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริม เปลี่ยนแปลง และ การเจริญเติบโต. หลักการพื้นฐานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในวงจรชีวิตของบุคคลทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าโดยรวมขององค์กรที่ขับเคลื่อนการแข่งขันเพื่อให้ประสบความสำเร็จและให้คุณค่าในระยะยาวทั้งภายในสำหรับพนักงานและลูกค้าภายนอก

ในขณะที่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความต้องการในทางปฏิบัติในแง่ของการพัฒนากลยุทธ์และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการจ้างงานและบูรณาการคนพิการเข้ากับชุมชนการทำงานทั่วโลกการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เบี่ยงเบนจากโครงเรื่องการจ้างงานในปัจจุบัน ด้วยพระราชบัญญัติความพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ วิสัยทัศน์ของการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ดูเพียงภายในขอบเขตของความหลากหลายและการรวมและฟองทรัพยากรมนุษย์ แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้นที่มีการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจจำนวนมากและเนื่องจาก เพื่อความอ่อนตัวของมันจะสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจได้ เราอาจโต้แย้งได้ว่าการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เป็นเครื่องมือความเป็นผู้นำที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของ บริษัท ในศตวรรษที่ 21

ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารระดับ C และผู้บริหารระดับสูงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความพิการในปัจจุบันในพื้นที่ธุรกิจและพิจารณาว่าองค์กรของพวกเขาจะได้ประโยชน์จากค่านิยมหลักที่เล่าเรื่องความพิการใหม่ได้อย่างไร ตามแนวโน้มที่แสดงให้เห็นจำนวนผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งที่จัดการกับความพิการหลายประเภทเช่นความบกพร่องทางการเรียนรู้และปัญหาสุขภาพจิตกำลังเพิ่มขึ้น แนวคิดเรื่องความพิการได้กลายมาเป็นสิ่งยึดติดกับวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของธุรกิจยุคดิจิตอลมากขึ้น ความก้าวหน้านี้ช่วยเสริมความจริงที่ว่าต้องมีการบรรยายเรื่องความพิการใหม่ผ่านเลนส์แห่งความเป็นผู้นำและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความพิการในฐานะเครื่องมือสำหรับการเป็นผู้นำสามารถเป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับองค์กรใด ๆ

ในขณะที่เรานำเสนอการบรรยายเรื่องความพิการใหม่เกินขอบเขตของความหลากหลายและการรวมเข้ากับขอบเขตของความเป็นผู้นำ บริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่เฉพาะกับต้นกำเนิดของปรัชญาการดำเนินธุรกิจนี้ แต่ต่อคุณค่าที่ชุมชนแห่งนี้ให้บริการ องค์กร. ในการดำเนินการดังกล่าวมูลนิธิได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุว่าคนพิการมีคุณค่าโดยธรรมชาติและเสนอแนวทางมากมายสำหรับการเติบโตขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนี้จะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรวมการบรรยายเรื่องความพิการใหม่และแนวคิดที่กว้างขึ้นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ในฐานะที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องความพิการใหม่ morphs เป็นปรัชญาทางธุรกิจมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับรู้สิ่งที่ทำให้มันมีพลังมากคือความสามารถในการวาดบนรากฐานของเรื่องเล่าที่มาก่อน ความคิดที่ว่าชุมชนผู้ทุพพลภาพแพร่หลายในความคิดที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเพราะเราควรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับ C ทุกคนมุ่งหวังเพราะเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและลูกค้าอย่างแท้จริงพวกเขาต้องมองความพิการ ประสบการณ์เพื่อให้ได้ปัญญามากขึ้นในสิ่งที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้