ทำเนียบขาวย้ายไปที่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รส


แถลงการณ์, CDC, ก.ย. 11, 2019

CDC:“ การระบาดของโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์”

ข่าวประชาสัมพันธ์, FDA, 11 กันยายน 2019

ถ้อยแถลง, กลุ่มวิจัยสาธารณะแห่งสหรัฐอเมริกา, วันที่ 11 กันยายน 2019

Ted Kwong โฆษก JUUL Labs

ข่าวประชาสัมพันธ์, JUUL, 29 สิงหาคม 2019

แถลงการณ์, สมาคมเทคโนโลยี Vapor, 11 ก.ย. 2019

เมแกนอาเรนท์โฆษกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ

Meredith Berkman ผู้ร่วมก่อตั้งผู้ปกครองต่อต้านบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

Matthew Wellington โฆษกสหรัฐฯ PIRG

รณรงค์เพื่อเด็กปลอดบุหรี่: คำแถลงวันที่ 11 กันยายน 2019