คำพูดของ Pompeo การถอนออกของ Trump
คำมั่นสัญญาว่าจะ“ ขับไล่ชาวอิหร่านที่ผ่านมาทุกคน” ในซีเรียนั้นมีเสียงดัง